Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Sędziejowice utworzoną Uchwałą Nr IX/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Sędziejowicach z dnia 28 lutego 1990 roku.

Jego działalność rozpoczęła się w lipcu 1990 r., swoim zakresem obejmuje następujące miejscowości: Bilew, Brzeski, Brody, Dobra, Grabia, Grabia Trzecia, Grabica, Grabno, Kamostek, Korczyska, Stare Kozuby, Nowe Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Niecenia, Osiny, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia, Siedlce, Sobiepany, Wola Marzeńska, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Zamość, Żagliny.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy Sędziejowice.

 

Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m. in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych i stypendium szkolnego.


Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach upoważniony jest kierownik.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

 

Siedzibą ośrodka jest parter prawej strony budynku Gminnego Ośrodka Kultury, przy ul. Wieluńskiej 7.

 

Kadrę ośrodka stanowi 8 osób: kierownik GOPS, główna księgowa, 3 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny, inspektor ds. świadczeń wychowawczych 500+.

 

Przyjmujemy w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15:30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice
tel/fax: 43 677 15 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.