logo telefonRegionalny 

INFORMACJA O REGIONALNYM INTERWENCYJNYM TELEFONIE ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób, w tym w okresie pandemii.

Dzieci i młodzież uzyskują wsparcie w następujących obszarach:

- przemoc domowa

- konflikty i nieporozumienia

- używki i uzależnienia

- epizody i zaburzenia lękowe i depresyjne

- myśli i plany samobójcze

- samouszkodzenia

- stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale

- straty, w tym rozstania i żałoba

- kryzysy wieku adolescencji

Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Kontakt: 726-611-611 (w godzinach 12:00-18:00, przez 7 dni w tygodniu)

Snapchat i Messenger – wystarczy wpisać pogadajmytutaj (od godz.18:00-22:00)

Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarną z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.