logo fasd

INFORMACJA O REGIONALNYM PUNKCIE DIAGNOZY I TERAPII FASD W ŁODZI

 

Regionalny punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od marca 2018 r.

Do jego zadań należy m. in.:

- wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych);

- prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;

- prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD;

- organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

 

Każde dziecko objęte procesem diagnostycznym w kierunku FASD prowadzonym przez Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD konsultowane jest przez lekarza pediatrę i psychologa/neuropsychologa. W zależności od indywidualnego procesu diagnostycznego dziecka zalecana jest również konsultacja psychiatryczna. Proces diagnostyczny dziecka objętego konsultacjami, zakończony jest wydaniem opinii lekarsko – psychologicznej.

 

Potrzebujesz pomocy?

Tutaj ją znajdziesz!

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź

nr tel. 42 203-48-53

 

Zgłoszenia dla osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 42 203 48 53.

Uruchomienie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, stanowi pierwsze w skali kraju działanie o charakterze wojewódzkim, ukierunkowane na niesienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom z FASD, którego realizatorem jest Samorząd Województwa.