Konta bankowe

 

  • Wpłaty za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zasiłki oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uiszcza się na następujące konto bankowe:

22 9279 0007 0050 6212 2000 0130

 

 

  • Wpłaty za nienależnie pobrane stypendia szkolne uiszcza się na następujące konto bankowe:

64 9279 0007 0050 6212 2000 0150

 

 

  • Wpłaty za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start 300+” uiszcza się na następujące konto bankowe:

43 9279 0007 0050 6212 2000 0140

 

 

  • Zwroty od dłużników alimentacyjnych uiszcza się na następujące konto bankowe:

85 9279 0007 0050 6212 2000 0160