Stanowi zespół działań na rzecz osób i rodzin, w tym rodzin dotkniętych przemocą, tak aby zapobiegać powstawianiu i pogłębianiu się dysfunkcji. W ramach interwencji udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia, przyznania niezbędnego ubrania oraz posiłku.