Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na uzyskiwany dochód.


Praca socjalna udostępnia swoim podopiecznym punkty, w których udzielane poradnictwo specjalistyczne, dzięki współpracy z lokalnie działającymi instytucjami:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku,
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku,
- Powiatowy Urząd Pracy w Łasku,
- Komisariat Policji w Widawie,
- Urząd Gminy w Sędziejowicach,
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach,
- Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach,
- Sąd Rejonowy w Łasku
- wychowawcy szkolni,
- pedagodzy szkolni,
- kuratorzy.


W ramach poradnictwa indywidualnego, wskazywane są podopiecznym formy poszukiwania pracy.