W sytuacji, gdy nie ma osób, które zajęłyby się pochówkiem i zorganizowaniem pogrzebu, ośrodek pomocy społecznej musi podjąć wszelkie działania celem zorganizowania pogrzebu osoby zmarłej.
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.