Dodatek dla rodziców, którym urodziło się dziecko, oraz dla opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego. Przysługuje na każde dziecko urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane przy jednej procedurze adopcji.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin dziecka.
Prawo do dodatku uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, iż matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Kwota dodatku jest jednorazowa i wynosi 1000 zł.