Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego rodzica lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem. Jeśli oboje rodziców lub opiekunowie prawni korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

Przysługuje on nie dłużej niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem;
- 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.