DodatekSamotnegoWychowaniaDzieckaDodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodziców nie żyją.


Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).

Dodatek ten przysługuje w wysokości:
- 193 zł miesięcznie na jedno dziecko;
- 283 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne;