PodjecieNaukiPozaMiejscemZamieszkaniaDodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w której się ona znajduje. Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje w wysokości:
- 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły(innej niż swoje miejsce zamieszkania)
- 69 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym)