GOPS logo 160x160Seniorze masz powyżej 70. roku życia, zdecydowałeś się na pozostanie w domu i potrzebujesz pomocy. Wsparcia w szczególności w dostarczeniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11 lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod numer 43 677 15 81, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zgłaszać się osoby poniżej 70 roku życia.

 

PAMIĘTAJ !!!
Pomoc na terenie gminy udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Nie podawaj swoich danych bez weryfikacji osoby udzielającej pomocy. Pracownik lub wolontariusz skontaktuje się telefonicznie poda datę i godzinę, kiedy zostało przyjęte zgłoszenie na infolinię lub bezpośrednio w Ośrodku. Poda także dane osoby, która będzie udzielała pomocy. Wskaże termin przyjazdu.

Po przyjeździe ponownie zweryfikuj osobę udzielającą pomocy – zażądaj danych i porównaj z wcześniej przekazanymi przez telefon. Osoba udzielająca pomocy musi się okazać legitymacją służbową lub upoważnieniem.

Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Nie jesteś pewny, nie przekazuj pieniędzy. Dodatkowo możesz zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod nr 43 677 15 81 i upewnić się, że jest to właściwa osoba.

Przy odbieraniu zakupów i rozliczaniu się nie zapomnij o zasadach bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowaj dystans, jeśli to możliwe używaj rękawiczek jednorazowych.