DodatekZTytuluWychowaniaDzieckaWrodzinieWielodzietnejDodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać wyłącznie razem z zasiłkiem rodzinnym.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym, na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.