GOPS logo 160x160Informujemy, że w celu kompleksowego zaspokajania potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej rozszerzył swoją działalność. Od stycznia br. raz w tygodniu mieszkańcy gminy mogą zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej.
  
       Przypominamy, że w Punkcie dostępne jest również poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne ds. uzależnień.Dyżury w Punkcie:

- porady psychologa w każdą środę od godz. 15.00 do 20.00

- porady terapeuty ds. uzależnień w każdą środę od godz. 14.00 do 17.00

- porady prawnika w każdą środę pd godz. 16.00 do 17.00Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod numerem 43 677 15 81.