Wszystkie dane jednostek dostępne są w załącznikach poniżej

Attachments:
Download this file (Aktualizacja - bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych  świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.xls)Aktualizacja - bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.xls[Bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie]295 kB
Download this file (Dane teleadresowe Ośrodków Interwencji Kryzysowej aktualizacja.ods)Dane teleadresowe Ośrodków Interwencji Kryzysowej aktualizacja.ods[Dane teleadresowe Ośrodków Interwencji Kryzysowej aktualizacja]16 kB
Download this file (Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i podmiotów realizująych programy na osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.ods)Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i podmiotów realizująych programy na osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.ods[Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i podmiotów realizująych programy na osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku]16 kB
Download this file (Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkie w 2021.pdf)Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkie w 2021.pdf[Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkie w 2021]374 kB
Download this file (Rejestr miejsc , w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewaniach.ods)Rejestr miejsc , w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewaniach.ods[Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewaniach]28 kB