OpiekaWytchnieniowa2

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Programy:

- „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,

- „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Celem głównymProgramu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnegowsparcia.

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prowadzi nabór wniosków na realizacjęProgramóww ramach Funduszu Solidarnościowego do dnia 29 grudnia 2020 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach poprzez:

- złożenie wniosku w siedzibie budynku,

- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ePUAP

Więcej informacji:

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021