GOPS logo 160x160Działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, przyjętego uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 roku (M.P. 2021, poz. 1204), przekazujemy celem dalszego wykorzystania „Informator zawierający bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie”

Attachments:
Download this file (INFORMATOR 2022 r..pdf)Informator 2022[ ]138 kB