GOPS logo 160x160 W dniu 15 kwietnia (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 12:00.