GOPS logo 160x160Program Fun. Tech. Future.

Fundacja Sukces Pisany Szminką rozpoczęła rejestrację osób do nowej edycji programu Fun. Tech. Future. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 18-21 lat opuszczającej pieczę zastępczą i z rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie.


Więcej informacji: https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/