Caritas plGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach w kwietniu b.r. nawiązał współpracę z Caritas Polska, tym samym po raz pierwszy wziął udział w Programie „Na codzienne zakupy”- V edycja.

Program „Na codzienne zakupy” to inicjatywa Caritas Polska który jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki, w okresie 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r. Ma na celu udzielenie nieodpłatnej pomocy osobą starszym zagrożonym ubóstwem, niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie samotności seniorów. Osoba biorąca udział w Programie otrzymuje kartę przedpłaconą, umożliwiają zapłatę za zakupy produktów dostępnych w sieci sklepów Biedronka oraz zostanie objęta indywidualnym wsparciem wolontariusza.

Wartość łączna darowizny przekazanej uczestnikowi w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1600zł. Wolontariuszami zostali pracownicy tut. „Ośrodka”, którzy wyszukali osób najpilniej potrzebujących wsparcia, pomocy w zrealizowaniu zakupów. Chętnych do wzięcia udziału w programie jest sporo, ale ilość kart jest ograniczona, Caritas Polska przekazał mieszkańcom Parafii Sędziejowice na terenie gminy Sędziejowice 10 kart.

Dzięki programowi „Na codzienne zakupy” można zakupić: artykuły spożywcze tj. nabiał, mięso, owoce, warzywa, cukier, mąka itp. kupić można także kosmetyki do codziennej pielęgnacji, wykluczone są tekstylia, artykułu przemysłowe, alkohol i papierosy.

IMG 20220513 113935 2