coal g80717962a 1920

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, iż od dnia dzisiejszego, tj. 17.08.2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Druki można pobrać w GOPS w Sędziejowicach oraz poniżej w załączeniu.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022r.,

w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00)

- pocztą tradycyjną

(adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7

98-160 Sędziejowice)

- elektronicznie

(wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Attachments:
Download this file (Wzor wniosku.pdf)Wzor wniosku.pdf[Wniosek o dodatek węglowy]285 kB