zywnosc

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że rozpoczęto weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Sędziejowice, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). W związku z wygaszeniem perspektywy finansowej środków UE na lata 2014-2020, w terminie od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r. przewidziano realizację ostatniego etapu dystrybucji żywności w ramach niniejszego Programu.


Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

i uzyskujące dochód nieprzekraczający:


- 1 707,20 w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).


- 1 320,00 w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Skierowania należy składać od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Informacje w sprawie Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7 (pokój nr 2), telefonicznie 43 677 15 81 lub pod adresami email:

- a.derbiszewska@gopssedziejowice.pl

- i.kaczmarek@gopssedziejowice.pl

 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus