barrier gc1b351ed6 1280Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór na następujące Programy:

- „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023,

- „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem głównym Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

    Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prowadzi nabór wniosków na realizację Programów do 8 listopada 2022 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach poprzez:

- złożenie wniosku w siedzibie budynku,

- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ePUAP

Więcej informacji:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPIEKA WYTCHNIENIOWAOPIEKA WYTCHNIENIOWA