GOPS logo 160x160Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby
z niepełnosprawnością w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Uczestnikami w/w Programu mogą być następujące osoby:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prowadzi nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do dnia 11.09.2023r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach poprzez:

  • złożenie wniosku w siedzibie budynku

  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • ePUAP

Treść ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych TUTAJ

 

Załączniki w formie edytowalnej:

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 15