popz logoTowarzystwo Społeczno – Kulturalne Gminy Sędziejowice z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: cukier biały, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona o łącznej wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 350 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 3237,8 kg żywności w formie 350 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021 plus dla 32 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono - 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.