asystent rodzinyOd dnia 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego oraz jego wypłatą zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Aby uzyskać przedmiotową decyzję należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kwestionariuszem i kserem orzeczenia o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W załączeniu zamieszczamy wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny.

Dokumenty należy przesłać na adres

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
ul. Lecznicza 6
93-173 Łódź
tel. 42 664 20 48

W zależności od uzyskanej punktacji świadczeniobiorca może liczyć na następującą wysokość świadczenia:

635 zł (40 proc. renty socjalnej: 70-74 punkty),

953 zł (60 proc. renty socjalnej: 75-79 punktów),

1271 zł (80 proc. renty socjalnej: 80-84 punkty),

1906 zł (120 proc. renty socjalnej: 85-89 punktów),

2859 zł (180 proc. renty socjalnej: 90-94 punkty),

3495 zł (220 proc. renty socjalnej: 95-100 punktów).

 

Załączniki:

Formularz SOF

Kwestionariusz samooceny