GOPS logo 160x160Informacja dotycząca zachowania trwałości projektu pn. „Usługi opiekuńcze na terenie gminy Sędziejowice”

 

Gmina Sędziejowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że po zakończeniu projektu nr RPLD.09.02.01-10-D002/22 pn. „Usługi opiekuńcze na terenie gminy Sędziejowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, zostanie zachowana trwałość (rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług) poprzez utrzymanie utworzonych w ramach projektu 11 miejsc świadczenia usług społecznych.

 

Osoby zainteresowanie, usługami opiekuńczymi mogą od dnia 01.12.2023 r. składać „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach lub w formie czytelnego skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.