pomocZywnosciowa2021 2027Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice informują, że w dniach 09-10 lipca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury wydawana będzie żywność w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023.

Pomoc w formie paczek z artykułami spożywczymi otrzymają osoby oraz rodziny, które spełniły kryterium dochodowe oraz złożyły wniosek kwalifikacyjny.