Nazwa dokumentu Plik .pdf
Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2020 pobierz
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r. pobierz
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na na dzień 31-12-2020 r. pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pobierz