logo fasd

INFORMACJA O REGIONALNYM PUNKCIE DIAGNOZY I TERAPII FASD W ŁODZI

logo kartaSenioraINFORMACJA O PROGRAMIE „KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

logo telefonRegionalny 

INFORMACJA O REGIONALNYM INTERWENCYJNYM TELEFONIE ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Podkategorie

Świadczeniami wynikającymi z pomocy społecznej są również świadczenia niepieniężne. Na podstawie art. 36 pkt 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej wynika, iż pomoc taka przysługuje osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo.

Więcej o: Świadczenia niepieniężne