coal g999b4bca4 1280

Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zgodnie z najnowszą ustawą, dodatek węglowy przysługuje dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego pod jednym adresem, jeśli:

- w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach,

- każde gospodarstwo domowe zamieszkuje w odrębnych lokalach,

- gospodarstwo domowe posiada odrębne lub współdzielone źródło ogrzewania,

Dodatek węglowy przyznawany będzie decyzją administracyjną, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkałych w tym lokalu.

Osoby, którym odmówiono przyznania dodatku, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

 

Wnioski należy składać do 30 listopada br. :

- osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00)

- pocztą tradycyjną

(adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice)

- elektronicznie

(wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

DO POBRANIA

Wniosek - dodatek węglowy (.docx)

Wniosek - dodatek węglowy (.pdf)

Polityka prywatności